Forside

 

Barnehagens besøksadresse: Svilandsveien 215. 4337 Sandnes

E-post: dl.sviland@bhg.no

Telefon: 400 00 316

Sviland FUS barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Sviland med Arboretet som nærmeste nabo. Vi er en barnehage som har fokus på å skape gode relasjoner i et utviklende og meningsfylt læringsmiljø, der hvert enkelt barn ses på som unikt og verdifullt. Barna skal få mulighet til å være aktører i egne liv i en omgivelse av kjærlige og tydelige voksne, der leken er sentral for barnas utfoldelse.