Forside

 

Barnehagens besøksadresse: Svilandsveien 215. 4337 Sandnes

E-post: dl.sviland@bhg.no

Telefon: 400 00 316

Sviland FUS barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Sviland med Arboretet som nærmeste nabo. Vi er en barnehage som har fokus på å skape gode relasjoner i et utviklende og meningsfylt læringsmiljø, der hvert enkelt barn ses på som unikt og verdifullt. Barna skal få mulighet til å være aktører i egne liv i en omgivelse av kjærlige og tydelige voksne, der leken er sentral for barnas utfoldelse.

Vi tenker at barndommen skal være preget av lek og moro, og derfor er lek det vi jobber mest med i vår barnehage. Lek er meningsfylt for barn, og er et mål i seg selv, samtidig som leken er barnas viktigste arena for læring. I Sviland FUS barnehage er vi en gjeng lekekloke og glødende voksne med ulik pedagogisk bakgrunn som er tilstede i barnas lek fordi vi synes det er viktig og verdifullt.

Vi har et godt samarbeid med Sviland skole som ligger rett ved siden av. Dette gjør at vi har tilgang til gymsal, og at vi kan få låne klasserom eller SFO ved behov til førskoleklubben. Vi har også en lavvo rett i nærheten som vi bruker daglig.

For mer informasjon om barnehagen les vår årsplan eller kom innom på besøk.